S.S.R.-RotterdamSocietas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis
Voor bedrijvenWord ook lid!
Wachtwoord vergeten?
Zoeken op website

Club van 100

Hoofdsponsor

De Club van Honderd, bestaande uit oud-leden van S.S.R.-R., is opgericht om de kwaliteit van het  verenigingsleven op ‘Koinoonia’ te verbeteren.

De jaarlijkse bijdrage van 100 euro, die de leden van de Club van Honderd betalen, wordt besteed aan culturele activiteiten en duurzame investering  in apparatuur, instrumenten en inventaris. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

– Aanschaf nieuw podium
– Onder professionele begeleiding opvoeren toneelstuk
– Financiering van repetitieruimte en technische ondersteuning van optredens van de S.S.R.-R. band
– Het ondersteunen van het vrijwilligerscollege (organiseerde afgelopen jaren onder andere schaakwedstrijden tussen S.S.R.-R. studenten en daklozen)

De Stichting Club van 100 heeft een onafhankelijk Bestuur welke beslist over de uitgaven op basis van projectvoorstellen van het Bestuur van S.S.R.-R. en initiatieven vanuit leden en/of commissies.

Enkele oudleden hebben in 2010 het initiatief genomen om de opbrengst van de Club van Honderd elk jaar te verdubbelen. Uw bijdrage aan de Club van Honderd levert S.S.R.-R. dus elk jaar 200 euro op! De verdubbeling wordt ondergebracht in de Stichting Geurts-Rietberg Fonds en het totaal opgebouwde bedrag tot 2018 zal ten goede komen aan de viering van het 100 jarig bestaan van S.S.R.-R..

Uw bijdrage is elk jaar vrijwillig, het is uiteraard fantastisch als u blijft meedoen,zeker tot 2018. Wat krijgt u voor uw jaarlijkse bijdrage van 100 euro?

 • Club van Honderd das
 • Vermelding  op de Club van Honderd pagina in de jaarlijkse almanak
 • Jaarlijks een uitnodiging voor de uitreiking van de Almanak
 • Verdubbeling van de jaarlijkse 100 euro contributie door het Geurts-Rietberg fonds. Doel van deze verdubbeling is  de viering van 100 jaar SSR-R
 • Verder wordt u gedurende het jaar middels brieven op de hoogte  gehouden van de bestemming van uw jaarlijkse bijdrage

Het Bestuur van de Club van 100 bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. Willem Immers (Voorzitter)
 • Dhr. Kees Cosijn (Ledenadministratie)
 • Dhr. Eelco Straathof (Communicatie & Ledenmanagement)
 • Mevr. Janneke Wienen (Ledenwerving)
 • Dhr. Joris van den Heuvel (Projectaanvragen)
 • Mevr. Anne van Gerwen (h.t. ab Actis S.S.R.-Rotterdam)
 • Mevr. Kelly Endeman (h.t. Quaestrix II S.S.R.-Rotterdam)

Tot slot willen het Bestuur van de Club van Honderd en het bestuur van S.S.R.-Rotterdam graag alle leden van de Club van Honderd bedanken voor hun steun gedurende de afgelopen jaren!

Mocht u uw steun ook willen laten blijken door lid te worden van de Club van Honderd, neem dan contact op met het Bestuur van de Club van Honderd via onderstaande contactgegevens.

Met amicale groet,

Het bestuur van de Club van Honderd

Contactgegevens:

Email: clubvanhonderd@ssrr.nl
Telefoon: (010) 41 43 256
K.v.K. Nummer: 50.23.0468
Rekeningnummer: 49.68.58.483 t.a.v. Club van Honderd
IBAN: NL02ABNA0496858483
BIC: ABNANL2

Sponsoren

Realisatie: verenigingenweb